Specjalistyczna Poradnia Stomatologiczna

Dysfunkcje stawu skroniowo-żuchwowego

Ciesz się pięknym uśmiechem

Dysfunkcje stawu skroniowo-żuchwowego

Często bywa, że do gabinetu stomatologicznego zgłaszają się pacjenci z zespołami bólowymi twarzy i głowy.
Charakterystyczne są silne bóle połowy twarzy promieniujące do potylicy, skroni czy zębów. Z reguły dolegliwości bólowe pochodzą od stawu skroniowo-żuchwowego i mięśni żucia.

Przyczyną tych dolegliwości z reguły są:

  • Braki zębów, szczególnie bocznych
  • Brak protez zębowych
  • Bruksizm (nawykowe zgrzytanie)
  • Obniżenie wysokości zwarcia w wyniku starcia i przeciążenia zębów

Leczenie w moim gabinecie polega na:

  • Wykluczeniu dolegliwości stricte zębowych
  • Uzupełnieniu braków zębów - leczenie protetyczne
  • Podniesieniu wysokości zwarcia
  • Zastosowaniu szyn relaksacyjnych
  • Leczeniu farmakologicznym

Leczenie zespołów bólowych głowy i twarzy pochodzących od stawu skroniowo żuchwowego jest leczeniem trudnym i długotrwałym ze względu na ich czynnościowe i anatomiczne podłoże. Polecany przeze mnie schemat leczenia ma na celu usunięcie przyczyny, która doprowadziła do powstania tego typu schorzenia oraz zapobieżenia jego dalszemu postępowi.

oradnia wyposażona w RTG panoramiczny Hyperion MyRay z funkcją pełnej diagnostyki radiologicznej stawów skroniowo-żuchwowych. Leczenie chorób i dysfunkcji stawu skroniowo-żuchwowego może być wspomagane przez fizykoterapię w naszej poradni rehabilitacyjnej. Fizjoterapia dają nieocenioną, często ignorowaną, rolę w eliminacji przewlekłych bólów twarzoczaszki.