gabinety specjalistyczne

Logopedia

Ciesz się pięknym uśmiechem
logopeda

Agata Odlewany

Kwalifikacje do wykonywania zawodu logopedy zdobyłam na Uniwersytecie Śląskim. Posiadam doświadczenie w pracy z dziećmi z wadami wymowy i z zaburzeniami mowy – prowadzę terapię dzieci z różnego rodzaju zaburzeniami rozwojowymi.

Pracuję z dziećmi z pasją, uśmiechem i zrozumieniem dla ich potrzeb i problemów. Zależy mi, aby mali pacjenci rozwijali w sobie pozytywną motywację i chęć do pracy. Staram się aby ćwiczenia były przyjemne i stanowiły źródło radości z odniesionych sukcesów terapeutycznych.

Problem wady wymowy ma bardzo duży wpływ na rozwój człowieka już na etapie wczesnej młodości.

Sposób w jaki dziecko mówi, w przypadku powstania wady wymowy, będzie miał istotny wpływ na jego życie. Nieleczona wada wymowy obniży poczucie własnej wartości u dziecka i ograniczy jego kontakty z rówieśnikami. Z ich strony może spotkać się również z szykanami i uszczypliwościami. Wada wymowy wpływa również negatywnie na naukę czytania i pisania.

Zła wymowa negatywnie wpływa na kształtowanie się osobowości i rozwój emocjonalny oraz społeczny dziecka. Wady wymowy w życiu dorosłym , nawet jeśli nie są znaczące, w wielu przypadkach uniemożliwiają wykonywanie interesujących zawodów. Nienaganna wymowa stanowi jedno z podstawowych wymagań stawianych kandydatom do pracy na wielu stanowiskach.

Umiejętność poprawnego konstruowania wypowiedzi wpływa na poprawę a także ukształtowanie wizerunku swojego i swojej firmy.

Są to elementy niezbędne do skutecznego porozumiewania się z ludźmi. Podnoszą efektywność kontaktów społecznych i zawodowych. Wada wymowy nie mija sama. Każdą wadę można skorygować i usunąć niezależnie od wieku. Wystarczy spróbować!

Zapraszam na diagnozę logopedyczną.

  • Ćwiczenia przygotowujące artykulatory do wywoływania zaburzonych głosek
  • Ćwiczenia oddechowe
  • Ćwiczenia narządów artykulacyjnych: języka, warg, podniebienia miękkiego, żuchwy
  • Ćwiczenia emisyjno- głosowe

Terapię dotyczącą takich problemów jak:

  • Wady wymowy - rotacyzm, stygmatyzm (seplenienie), kappacyzm, gammacyzm, mowa bezdźwięczna i inne
  • Opóźniony rozwój mowy
  • Zaburzenia emisji głosu
logopeda_05
logopeda_04
logopeda_03
logopeda_02