Koszty dużych bądź kombinowanych prac protetycznych ustalane są indywidualnie.

Świadczenia objęte są gwarancją:

  • Uzupełnienia protetyczne stałe – 2 lata
  • Protezy ruchome – 1 rok, elementy utrzymujące protezę (klamry) – pół roku
  • Leczenie kanałowe – 5 lat
  • Wypełnienia w zębach stałych – 2 lata
  • Implanty 10 lat

Ze względu na brak możliwości standaryzacji i różnorodności przypadków medycznych mogą wystąpić odstępstwa od gwarancji, o których informuje lekarz.